Συνάδελφοι,
 
χθές Κυριακή 29/5 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Πανελλαδικό Συμβούλιο της ΕΕΤΕΜ (Συμβούλιο Προέδρων Π.Τ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.), με θέμα την εξέλιξη στα ΕΠ. Δικαιώματα και την τύχη του ΠΔ318.
Η άποψη που επικράτησε στο Συμβούλιο ήταν ότι δεν έχει καταργηθεί το σύνολο του ΠΔ318/94, αλλά μόνο η 2η παράγραφος κατά της οποίας είχε προσφύγει το Τ.Ε.Ε.
Η ερμηνεία που δίνει το Προεδρείο της Ένωσης είναι ότι πλέον ο Δομικός ΤΕΙ μπορεί να ασκεί επάγγελμα, χωρίς κανένα περιορισμό με βάση την 1η παράγραφο του 1ου άρθρου του ΠΔ318....
το Προεδρείο επικαλέστηκε έγγραφο του ΥΠΕΠΘ που επιβεβαιώνει ότι οι παράγραφοι 1,3,4 του 1ου άρθρου του ΠΔ318 παραμένουν σε ισχύ.
Η θέση μας ήταν ότι είναι ανεύθυνο να υποστηρίζουμε ότι "είμαστε τυχεροί που χάσαμε την υπόθεση στο Σ.τ.Ε. γιατί τώρα πλέον δεν έχουμε περιορισμούς", την ίδια άποψη υποστήριξε και ο πρόεδρος της ΠΟΜΗΤΕΔΥ κος Αγγελίδης.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε βέβαια να είμαστε κατηγορηματικοί σε κάποια θέση, καθώς το θέμα είναι καθαρά νομικό.
Αρκετά μέλη άλλωστε του Συμβουλίου άσκησαν σφοδρή κριτική στο Προεδρείο καθώς δεν έφερε καμία νομική εισήγηση από κάποιο νομικό.
Η θέση μας είναι ότι πρέπει να προσλάβει η ΕΕΤΕΜ συνταγματολόγο που θα μας καθοδηγήσει στις επόμενες κινήσεις. Δυστυχώς ενδεικτικό της ανεύθυνης στάσης της ΕΕΤΕΜ είναι το γεγονός ότι οι απόψεις του Προεδρείου έρχονται σε πλήρη διάσταση με τις θέσεις του μέχρι πρότινος Νομικού μας παραστάτη, του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κου Μανιτάκη -ο οποίος υιοθετεί τις θέσεις του ΥΠΕΠΘ-.
Ακόμη, έχουμε αρκετές Νομικές εισηγήσεις που ακυρώνουν τα επιχειρήματα του Προεδρείου της ΕΕΤΕΜ (μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, καλό είναι αυτές οι εισηγήσεις να μην κυκλοφορήσουν καθώς μπορεί να επιδεινώσουν τη θέση των συναδέλφων στην αγορά).
Σημειώνουμε ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί "μπάχαλο" στις Πολεοδομίες, καθώς αλλού οι συνάδελφοι περνούν άδειες και αλλού όχι. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τυπικά οι υπάλληλοι των Πολεοδομιών πρέπει να εφαρμόζουν το ΠΔ318, καθώς ακόμη το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει στείλει την απόφαση του Σ.τ.Ε. στις υπηρεσίες.
 
    Σιάχος Δημήτρης
   μέλος ΚΔΣ ΕΕΤΕΜ
 
 
** Σας στέλνω ξανά την απόφαση του Ολομέλειας του ΣτΕ, το ΠΔ318 (για να μπορείτε μόνοι σας να βγάλετε συμπέρασμα) και το έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.