Συνάδελφοι,
το διάστημα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.
Ήδη από το Σεπτέμβριο το ΥΠΕΠΘ έστειλε πρόσκληση για συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές στα πλαίσια του ΕΣΥΠ για την συγκρότηση των τελικών Προεδρικών Διαταγμάτων με τα Επ.Δικαιώματα.
Παραθέτουμε: το κείμενο της επιστολής του Τ.Ε.Ε., το κείμενο της απάντησης της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και την ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε.

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ

Από το Ενημερωτικό Δελτίο 17.10.05

 Τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά

    Αιφνιδίως και πέρα από τις συζητήσεις που είχαν γίνει, ο υφυπουργός Παιδείας  Σπύρος Ταλιαδούρος με επιστολή του προς το ΤΕΕ ζήτησε τον ορισμό εκπροσώπων του στις επιτροπές που θα συντάξουν τις εισηγήσεις για τον επαγγελματικά δικαιώματα μιας σειράς αποφοίτων των ΤΕΙ στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

    Το ΤΕΕ αντέδρασε αμέσως και ο πρόεδρός του Γιάννης Αλαβάνος έστειλε προς τον υφυπουργό Παιδείας την ακόλουθη επιστολή:

   Όπως κατ επανάληψη έχουμε συζητήσει, το θέμα των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Αποφοίτων των ΤΕΙ δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με αποσπασματικό τρόπο που θα χορηγεί δικαιώματα με λογικές που θα αναπαράγουν τα προβλήματα και θα διαιωνίζουν την αντιπαράθεση μεταξύ των Αποφοίτων των Πολυτεχνικών και των Τεχνολογικών Σχολών.

    Έχουμε προτείνει να δοθούν λύσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα, όχι στατικές, που θα ακολουθούν τις εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και θα στηρίζονται στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της Παραγωγής

    Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μελετηθούν οι ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας σε βάθος χρόνου, οι προοπτικές απασχόλησης, τα  Προγράμματα Σπουδών και το γνωστικό επίπεδο των Αποφοίτων όλων των βαθμίδων της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Από την ανάλυση αυτή θα προκύψουν οι ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους Αποφοίτους κάθε βαθμίδας και θα τεθούν κανόνες για το ρόλο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του καθενός στην παραγωγική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό θα αναδειχθεί και η έννοια της Επιστημονικής και Τεχνικής Ομάδας ανά δραστηριότητα, όπου θα υπάρχει θεσμοθετημένη παρουσία και ευθύνη Μηχανικών, Τεχνολόγων, άλλων τεχνικών και εργαζομένων, με καθορισμένες ιεραρχήσεις και αρμοδιότητες.

    Από την ίδια μελέτη θα προκύψουν προτάσεις για ανάλογη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, το πνεύμα του Συντάγματος, ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα χορηγούνται σε συνάρτηση με το γνωστικό υπόβαθρο, θα πρέπει να τηρηθεί.

    Το ζήτημα που θέτετε με το έγγραφό σας, αφορά ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της Παιδείας και γενικότερα της ανάπτυξης της χώρας μας. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας ότι, για μια ακόμη φορά, ακολουθείται η ίδια αδιέξοδη λογική του παρελθόντος. Όταν τέτοιας κρισιμότητας θέματα δεν προβλέπεται να αντιμετωπισθούν από μηδενική βάση, με συνολικό σχεδιασμό, με επιστημονική και νομική τεκμηρίωση, οι όποιες αποφάσεις αφήνονται να κριθούν από τη στιγμιαία επιρροή ομάδων πίεσης. Επιπλέον ένα τέτοιο θέμα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί, αποκλειστικά μάλιστα, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

    Θα συμμετάσχουμε στις Επιτροπές που θα συστήσετε, με Εκπροσώπους τον κ.Κων/νο  Αλεξόπουλο Μ-Η Μηχανικό (με αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Σινάνη, Μ-Η Μηχανικό), και τον κ. Νικόλαο Πανδή Πολιτικό Μηχανικό, (με αναπληρωτή τον κ. Γιάννη Πρέσβελο, Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό) αντίστοιχα. Οι εκπρόσωποί μας θα κινηθούν αυστηρά στο πλαίσιο που παραθέσαμε συνοπτικά παραπάνω, με την ελπίδα ότι, με τη χρήση απλών κανόνων λογικής, μια χρόνια αντιπαράθεση θα μετεξελιχθεί σε δύναμη ανάπτυξης για τη χώρα

 

Η επιστολή του υφυπουργού

 Σας ενημερώνουμε ότι, προκειμένου να εισαχθούν για συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ανώτατης  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των παρακάτω τμημάτων των ΤΕΙ:

 Α. - Μηχανολογίας Ηλεκτρολογίας Ενεργειακής Τεχνολογίας Αυτοματισμού Ναυπηγικής Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Κλωστοϋφαντουργίας Οχημάτων Τεχνολογίας Αεροσκαφών

 Β.  Πολιτικών Δομικών Έργων Πολιτικών Έργων Υποδομής Τοπογραφίας Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.

Έχουμε την πρόθεση να συγκροτήσουμε δύο αντίστοιχες επιτροπές, με σκοπό την επεξεργασία και τη διαμόρφωση εισηγήσεων για συζήτηση στην Ολομέλεια

   Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε όπως προτείνετε δύο εκπροσώπους σας

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΕΤΕΜ

 Θέμα: Ορισμός εκπροσωπών σε Επιτροπές για την επεξεργασία εισηγήσεων προς την ολομέλεια του ΣΑΤΕ/ΕΣΥΠ

 Κ. Υφυπουργέ,

Σχετικά με το 98096/Ε5/26-9-2005 έγγραφο σας, για τον ορισμό εκπροσώπων στις Επιτροπές για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών T.E.I. σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, εκπροσωπεί πανελλαδικά τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι και ισοτίμων Σχολών εξωτερικού και εσωτερικού, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας (Εκπαιδευτικοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιωτικοί υπάλληλοι, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ΔΕΚΟ κ.λ.π) .

2. την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ., σύμφωνα με το Καταστατικό της, την εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού.

 3. Οι Επιτροπές αυτές ουσιαστικά καλούνται να καθορίσουν το επαγγελματικό μέλλον των 35.000 και πλέον μελών μας αλλά και χιλιάδων μελλοντικών Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, εντούτοις ως φορέας δεν γνωρίζουμε:

α. την σύνθεση, τον ρόλο και την δικαιοδοσία των ανωτέρω επιτροπών καθώς και το πλαίσιο αρχών πάνω στο οποίο θα κληθούν να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

β. αν τα σχέδια Π.Δ που θα συνταχθούν θα αφορούν Πτυχιούχους ανώτατης Εκπαίδευσης ( Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι) όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.6 στοιχ.β του Ν.2916/2001

γ. αν θα ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις από την εφαρμογή της νέας οδηγίας 36/2005 της Ε.Ε καθώς και οι αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. για τους ακαδημαϊκά ισοτίμους με ΤΕΙ, Πτυχιούχους Εξωτερικού.

δ. εάν θα συμμετέχουν άτομα που εκ της ιδιότητας τους συνδέονται με φορείς που αντιστρατεύονται τα στοιχειώδη δικαιώματα των Πτυχιούχων ΤΕΙ και των Ιδρυμάτων τους με πράξεις, ενέργειες, δηλώσεις, δικαστικές προσφυγές, παρεμβάσεις κ.α.

 4. Τα σχέδια Π.Δ. που είχαμε καταθέσει από τις 4-10-2004 σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων του ΠΔ318/94 πριν την έκδοση της απόφασης είναι τα ελάχιστα που αντιστοιχούν σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την εφαρμογή και της οδηγίας 89/48 και επιπλέον οι διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ μετά την απόφαση 678/05 της Ολομέλειας του Σ.Τ.Ε. είναι απρόσβλητες και αμετάκλητες.

5. Όσον αψορά τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία είχαν τύχει επεξεργασίας των οργάνων που προέβλεπε η σχετική νομοθεσία (Ν.1404/83 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2916/2001), και είχαν εγκριθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς και τις υπηρεσίες των παραγωγικών Υπουργείων και είχαν κατατεθεί στο Σ.τ.Ε. μέχρι το 2003, δεν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Επομένως απαιτείται απλή υιοθέτηση τους από την νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕ:ΠΘ και τους συναρμόδιους υπουργούς (Τμήματα Ναυπηγικής, Πληροφορικής κ.α.).

Ειδικότερα το σχέδιο για τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους, Μηχανικούς Ενεργειακής Τεχνολογίας και Μηχανικούς Αυτοματισμού είναι λεπτομερώς επεξεργασμένο, και δεν είχε συνδεθεί καν με την πορεία τουΠΔ318/94 από το αρμόδιο τμήμα του Σ.Τ.Ε. 

6. Όσον αφορά τα σχέδια Π.Δ που είχαν συνταχθεί σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής του ΥΠΕΠΘ (Υπουργική Απόφαση Ε5/2402/21-11-2000) απαιτούν περαιτέρω βελτιώσεις δεδομένου ότι είχαν καταρτιστεί προ του Ν.2916/2001.

Επιπρόσθετα σας επισυνάπτουμε και την πρόσφατη απόφαση ταυ ΚΔΣ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. για το πλαίσιο αρχών που πρέπει να διέπουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

Εν αναμονή των αναγκαίων διευκρινήσεων και της αποστολής του πορίσματος της άτυπης Επιτροπής το οποίο υποσχεθήκατε ότι θα μας παραδώσετε εντός δεκαημέρου, παραμένουμε στην διάθεση σας.

 

Πλαίσιο κειμένου:

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΑΚΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

www.dake-eetem.gr

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Αναμφισβήτητα η Κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δύσκολη πρόκληση της θητείας της.

Από τη μία η καταδικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε., κατέδειξε την προχειρότητα και τον ανεύθυνο τρόπο που νομοθετούσαν για τα Τ.Ε.Ι. επί είκοσι χρόνια οι προηγούμενες Κυβερνήσεις και οδήγησε σε τραγικό αδιέξοδο χιλιάδες συναδέλφους Μηχανικούς Τ.Ε.

Από την άλλη, οι απόφοιτοι τριετών Ιδρυμάτων της Ε.Ε. δικαιώνονται από το Σ.τ.Ε., εγγράφονται στο Τ.Ε.Ε. και παίρνουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

Η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να εκδώσει τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. όπως είχε δεσμευθεί προεκλογικά.

Η Κυβέρνηση επίσης, καλείται σήμερα να βάλει τάξη στο Επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα μας. Καλείται να συγκρουστεί με το Τ.Ε.Ε. και την αδιανόητη Ελληνική πρωτοτυπία που δίνει το δικαίωμα στους διπλωματούχους του Πολυτεχνείου να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε Επαγγελματική δραστηριότητα με την κτήση του πτυχίου τους χωρίς κανένα μεταβατικό στάδιο ή διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, βασιζόμενοι σε Βασιλικά Διατάγματα του 1930.

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυστηροί κανόνες που διέπουν την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού, από την πιστή τήρηση των κανόνων αυτών διασφαλίζεται η ασφάλεια του πολίτη. Η ψήφιση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας (36/2005) το Σεπτέμβριο δημιουργεί νέα δεδομένα, σε λίγο η Ελληνική Αγορά θα γεμίσει με χιλιάδες πτυχία Κολεγίων αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία ως χώρα θα είμαστε υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουμε. Ποιος θα πάρει την ευθύνη να επιτρέψει σε αυτούς τους πτυχιούχους να υπογράψουν οικοδομικές άδειες, αλλά και ποιος φορέας θα περιφρουρήσει το επάγγελμα;

Μονόδρομος είναι η σύσταση του Ενιαίου Φορέα Χορήγησης της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος και Πιστοποίησης της Επαγγελματικής Εμπειρίας, όπου με την κτήση του πτυχίου του ο Απόφοιτος ενός Ανώτατου Ιδρύματος θα έχει  το δικαίωμα υπογραφής σε μελέτες ή επιβλέψεις δημοσίων αλλά και ιδιωτικών έργων Α΄ τάξης, η πρόσβαση όμως σε έργα Β΄, Γ΄ τάξης κ.τ.λ. μέχρι την κορυφή, θα δίνεται εξελικτικά μετά από τριετίες ή πενταετίες (ανάλογα με τα έτη σπουδών) και αφού πιστοποιείται η επαγγελματική εμπειρία.

 

Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση υιοθετεί πλέον ξεκάθαρα την πρόταση για τη δημιουργία αυτού του Νέου Ενιαίου Φορέα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι στο ΥΠΕΠΘ έγινε πολύ συστηματική δουλειά όλο το προηγούμενο διάστημα, με τη συμμετοχή καθηγητών αλλά και συναδέλφων.

Αυτή όμως η δουλειά πρέπει να κεφαλοποιηθεί άμεσα και ακολουθώντας τις διαδικασίες του ΕΣΥΠ να προχωρήσει η έκδοση νέων διαταγμάτων. Σημειώνουμε ότι η έκδοση των νέων διαταγμάτων επείγει, καθώς ήδη σε πολλές Πολεοδομίες οι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα ακόμα και για την εφαρμογή των διατάξεων πριν το Π.Δ.318

Στα πλαίσια του διαλόγου για το επάγγελμα του Μηχανικού γενικά, αλλά και της έκδοσης των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων για τους Μηχανικούς Τ.Ε. ειδικότερα, το Υπουργείο κάλεσε όλους τους σχετικούς φορείς για τη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών στα πλαίσια του ΕΣΥΠ θυμίζουμε ότι όλη αυτή την προσπάθεια την προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Έκθεση Θεσσαλονίκης-.

Θεωρούμε ότι σημαντική ήταν η πρόσκληση που απηύθυνε το Υπουργείο στην ΠΟΜΗΤΕΔΥ, καθώς η Ομοσπονδία διαθέτει έμπειρους συναδέλφους με πολύ καλή γνώση της Νομοθεσίας οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στο έργο των επιστημονικών επιτροπών αλλά και να βοηθήσουν την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στο δύσκολο έργο της.

Πραγματικά πιστεύουμε ότι για πρώτη φορά το πρόβλημα των Επαγγελματικών μας Δικαιωμάτων οδεύει προς τη λύση του. Αυτές τις ώρες οφείλουμε όλοι να βάλουμε στην άκρη τις αντιπαραθέσεις και τις διαφορές μας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του κοινού μας στόχου.

Δυστυχώς όμως, σε αυτές τις κρίσιμες ώρες η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. δείχνει πολύ κατώτερη των περιστάσεων.

Η απαντητική επιστολή στην πρόσκληση του Υπουργείου είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ο οποίος απάντησε μόνος του δίχως τη σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Σ. ή του Προεδρείου-, σημειώνει ως πρώτο ζητούμενο στην επιστολή του, τη διαφωνία του με τη συμμετοχή συναδέλφων από την ΠΟΜΗΤΕΔΥ, δείχνοντας ανασφάλεια ενώ θα έπρεπε να χειροκροτήσει τη συμμετοχής της, ζητώντας μάλιστα τη συνδρομή και άλλων συλλόγων αποφοίτων-.

Επίσης σε μία επιτροπή η οποία χαρακτηρίζεται ως επιστημονική και όπου η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. οφείλει να ορίσει ως εκπροσώπους έμπειρους συναδέλφους συνδράμοντας στο επιστημονικό έργο των επιτροπών για το καλό του Κλάδου μας, το αρνείται και απαντά ότι την Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της!! Ζητούμε από το Υπουργείο να δεχθεί ότι με την επιστολή αυτή, ο κος Δημόπουλος ορίζει τον εαυτό του ως εκπρόσωπο της Ε.Ε.Τ.ΕΜ. στις σχετικές επιστημονικές επιτροπές που θα συγκροτηθούν με Υπουργική Απόφαση αναρωτιόμαστε βέβαια πως θα εκπροσωπήσει τους συναδέλφους Πολιτικούς που αγωνιούν για την τύχη της δουλειάς τους, ένας συνάδελφος Ηλεκτρολόγος που εργάζεται στον ΟΣΕ-..

Αρκετές από τις αγωνίες και τα ερωτηματικά που θέτει στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. είναι εύλογα, όχι όμως όλα, καθώς ήδη από την τελευταία συνάντηση του ΚΔΣ της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με το Υπουργείο, ενημερωθήκαμε για το ρόλο και τη σύνθεση αυτών των επιστημονικών επιτροπών Το ΥΠΕΠΘ βέβαια οφείλει να μας δώσει το πόρισμα με τα σχέδια των Π.Δ. από τις άτυπες επιτροπές του, τα οποία υποσχέθηκε ότι θα μας έδινε σύντομα, ώστε να μην χαρακτηριστεί αναξιόπιστο, αν και αντιλαμβανόμαστε -σε ένα βαθμό- την ευαισθησία που διατύπωσε ότι δεν θέλει να προκαταβάλει τις επιστημονικές επιτροπές με δικές του προτάσεις, πριν καν αυτές οι επιτροπές συσταθούν επίσημα. 

Η απάντηση του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. δυστυχώς θυμίζει πολύ την απάντηση που έστειλε στην αντίστοιχη πρόσκληση, το Τ.Ε.Ε.

Δυστυχώς με τη στάση του, ο πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. δείχνει ότι δεν επιθυμεί επίλυση του προβλήματος.

 Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει γιατί έχει τις λύσεις στα χέρια της.

Ο Κλάδος των Μηχανικών Τ.Ε. περιμένει να γίνουν πράξη οι προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Όλοι μαζί θα τη στηρίξουμε να τολμήσει τα βήματα που έχει σχεδιάσει, στην αντίθετη περίπτωση θα μας βρει αντιμέτωπους.

 

22/10/2005

Πανελλήνια ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε.