Συνάδελφοι γνωρίζετε ότι το Μονοπαραταξιακό Προεδρείο της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. δεν επιτρέπει στις υπόλοιπες παρατάξεις να έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Μελών της Ένωσης, διαβάστε την απάντηση της Αρχής Προσωπικών Προσωπικών Δεδομένων στο ερώτημα που θέσαμε και βγάλτε μόνοι σας συμπέρασμα

            1. Ερώτημα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

           2. Απάντηση της Αρχής