Ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το εντελώς αψυχολόγητο έγγραφο του Υπουργείου με το οποίο υπερέβαινε τις αρμοδιότητές του και έδινε με εντελώς απαράδεκτο και προκλητικό τρόπο ερμηνεία για την κατάργηση της 2ης παραγράφου του ΠΔ318/94 από το Σ.τ.Ε., υποχρεώθηκε να εκδόσει νέο έγγραφο.
 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΧΩΔΕ.
 
Δυστυχώς ακόμη η ΕΕΤΕΜ δεν έχει αντιδράσει καθόλου (μόνο η ΠΟΜΗΤΕΔΥ έστειλε σχετική επιστολή). Το Προεδρείο δεν έχει απαντήσει στην πίεσή μας για σύγκλιση ΚΔΣ ή έστω συνάντηση παρατάξεων για καθορισμό κοινής γραμμής πλεύσης...
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ.

Έγγραφο ΥΠΕΠΘ