Για την εγγραφή σας στη Δ.Α.Κ.Ε. Μηχανικών Τ.Ε. εκτυπώστε την αίτηση και αφού την συμπληρώσετε μπορείτε να τη στείλετε, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία Συνδικαλισμού (Αγ. Κων/νου 38-Αθήνα Τ.Κ. 10437) ή στην Ικτίνου 42 - Νίκαια 18450, είτε με φαξ στη Γραμματεία Συνδικαλισμού: 2105285369 και 2104616050.

       Για την εγγραφή σας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατάθεση του συμβολικού ποσού εγγραφής και της συνδρομής σας.

       Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τα μέλη του Προεδρείου και τον υπεύθυνο οικονομικού κ Τσιρογιάννη Παναγιώτη τηλ. 6937 199547.