ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

 

Χρήστος Υφαντής

Πτ. Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων

 

 ANIMATION - NON STATIC AREA

 

Γιώργος Εξαρχάκος

Πτ. Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.

Master στην Πληροφορική

από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εργαστ. Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Πειραιά

Πρ. Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Περικλής Παρλαλόγλου

Τελειόφοιτος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.

Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά