Συνάδελφε,
 
χθές Πέμπτη 31/3/2005, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας Σύσκεψη με θέμα τις εξελίξεις ύστερα από την ανακοίνωση της απόφασης του ΣτΕ για το Π.Δ.318/94.
Στη συζήτηση συμμετείχαν:
 
Η σύσκεψη ήταν πεντάωρη.
Τελικά υιοθετήθηκε η πρόταση Μπρέστα:
"Η Γραμματεία του ΣΑΤΕ θα συντάξει νέο ΠΔ, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον Ανώτατο πλέον χαρακτήρα των Ιδρυμάτων, δεν θα τους στερεί την Ευρωπαϊκή προοπτική, αλλά θα λαμβάνει υπόψη του τις βασικές υποδείξεις του Σ.τ.Ε."  
 
Η Γραμματεία δεσμεύθηκε να προχωρήσει άμεσα και να επεξεργαστεί το ΠΔ που έχει συντάξει ήδη το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που του έχουν κατατεθεί.
Επίσης δόθηκε εντολή στους υπηρεσιακούς παράγοντες να προχωρήσουν άμεσα στην επαναπροώθηση στο Σ.τ.Ε. των Π.Δ. με τα Ε.Δ. των Τμημάτων που το Σ.τ.Ε. είχε γυρίσει πίσω τον τελευταίο χρόνο με το αιτιολογικό ότι ακόμη δεν είχε τελεσιδικήσει το ΠΔ318. Είναι προφανές ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν το Σ.τ.Ε. θα επιτρέψει την έκδοση αυτών των Π.Δ ώστε να δημιουργηθεί δεδικασμένο. 
 
Θεωρούμε πολύ σημαντική την ενέργεια του Υπουργείου να καλέσει ως Νομική Υποστήριξη τον κο Μανιτάκη, ο οποίος άλλωστε έχει ήδη επεξεργαστεί το Π.Δ.318/94 και γνωρίζει πολύ καλά το θέμα.
 
Σιάχος Δημήτρης
6936928916